U9 (blz 139) Vanwaar is die multiculturaliteit ineens gekomen?

Er zijn snelgroeiende economische machten, zoals de vroegere Sovjetstaten, China, Indië en andere die de hegemonie van het westers multinationaal industrieel en financieel complex bedreigen. Catastrofale aardverschuiving, want de westerse kapitalisten domineerden werkelijk de hele planeet.
Plots kunnen anderen talloze producten die wij hier fabriceren en over de hele wereld exporteren, tienmaal goedkoper produceren dankzij goedkope arbeidskrachten. In paniek gaat het Westen op zoek naar een oplossing. Er zullen alleszins grote middelen aangewend moeten worden. Ze komen bijeen om te overleggen, niet één keer, maar tien keer. Dat zijn de zogenaamde GATT-meetings die we allemaal op tv mochten zien plaatsvinden, de zeven rijkste landen, het aantal fluctueert, de meest vraatzuchtige haaien van de wereld, met hun lakeien, de ministers die achter hen aan lopen en nota’s nemen. We herinneren ons nog de schokkende beelden van die geheime besprekingen in de meest luxueuze oorden afgegrendeld door een enorm en grimmig politiekordon.
Wat wordt er daar uitgeknobbeld op die GATT vergaderingen? We hebben twee alternatieven zeggen de haaien tegen de ministers: ofwel gaan we met onze fabrieken naar de goedkope arbeidskrachten ofwel halen we de goedkope arbeidskrachten naar hier. Een nieuwe strategie die bekend wordt onder de naam ‘globalisering’. Door de grenzen af te schaffen en de producenten en werkmensen van de hele planeet met elkaar te laten concurreren, zullen onze eigen werkmensen geen andere keus hebben dan al hun sociale verworvenheden te laten schieten en aan een hongerloon aan de slag te gaan.
De ministers tuigen aan het werk om de hen opgelegde taken uit te voeren. Dat is in de eerste plaats de burgers thuis de mond snoeren. Want het globalisme heeft een aantal kwalijke neveneffecten natuurlijk, in de eerste plaats het ‘multiculturalisme’. Mensen zien het sociale weefsel in hun buurt brutaal verstoord worden en uiten hun ongerustheid. Maar ondertussen heeft de regering zijn huiswerk al gemaakt en reeds hangen overal posters op die ons vertellen dat de ‘wereld één groot dorp is’ en ons wordt tot in den treure getoond hoe verschrikkelijk arm alle mensen zijn die niet in Europa wonen en dat het hardvochtig en kleingeestig is om hen niet te laten delen in de koek. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding wordt opgericht en op elk publiek forum wordt geschermd met het woord racisme tot je ervan moet kotsen.
Tot zover Lorenz.
… Racisme dat ik trouwens nooit veel heb gezien in de straten waar ik werk, waar de sociaal kansarmen wonen die de uitwassen van het multiculturalisme in stilte moeten verduren.

Dat multiculturalisme op de duur leidt tot intolerantie is nogal wiedes, nogal terecht, besef ik nu.
Hier in Brussel heb ik ondertussen nog iets anders geleerd, iets dat het plaatje compleet maakt: de medeplichtigheid van de traditionele linkse partijen. Zij hebben zich op die immigrantenproblematiek gestort als een bende blinden. En nu is het zo ver gekomen, zoals Youssef van de garage in de Valkstraat onlangs zei, nu is het zo ver gekomen dat de socialisten, in de eerste plaats de Parti Socialiste, de niet-Belgen in alles tegemoetkomen, zelfs tegen alle rationele beleidsvoering in, om maar niet die stemmen te verliezen. Zo hebben de linksen zich domweg en nietsvermoedend voor de kar van het neo-liberaal kapitalisme laten spannen.
En zo zit de gewone Belg nu politiek gezien al jaren hopeloos in de tang, een tang waarvan de ene lip het globalistische neoliberalisme is en de andere de op allochtonen aangewezen linkse partijen. Penibele situatie.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *